Mensen met bijzondere gaven

De mens is tot bijzondere prestaties in staat. Zoekt u maar eens naar een video op Youtube van een begaafde pianospeler die u op beeld kunt zien spelen. Rubinstein bijvoorbeeld. Er is een video van hem op Youtube waarin hij al 88 jaar oud en bijna blind is, maar toch feilloos een zeer ingewikkeld pianostuk speelt. Twee handen tegelijk, vingers die onafhankelijk van elkaar precies op de juiste momenten de toetsen in drukken. En dan met zo'n nuance en gevoel dat menig toehoorder ontroerd raakt. Dat is toch fantastisch! Het respect dat ik voor een maestro als Rubinstein heb, heb ik voor alle mensen die een uitmundende vaardigheid bezitten. De schilderijen van Kandinsky bijvoorbeeld, de boeken van Milan Kundera of de redevoeringen van Barack Obama. Er zijn een hoop mensen op deze planeet die iets bijzonders hebben.

En ik dan?

Als ik dan klaar ben met bewonderen van andere mensen, volgt vaak de vraag: en ik dan? Kan ik ook wat? Het antwoord weet ik dan al. Nee, ik kan niets bijzonders. Ik ben wel een aardige vent en ik kan redelijk voetballen, maar dit doe ik op zesde klasse-niveau. We hebben wel eens tegen een vierde klasse-team gespeeld en toen werden we met 6-0 afgedroogd. Dit vierde elftal zou op zijn beurt weer met 6-0 worden afgedroogd tegen het eerste team van mijn voetbalclub, en zij zouden met 6-0 verliezen van een club als Top Oss. Als ik met een vriend Top Oss kijk, verbazen we ons altijd over hoe slecht de spelers daarvan zijn. De pijnlijke waarheid is echter dat wijzelf nog vele gradaties slechter zijn. En de nog pijnlijkere waarheid is dan ook: ik ben nergens goed in. Ik ben een zeer middelmatig mens. Maar is dit erg?

Ook in iets kleins schuilt iets bijzonders

Lange tijd heb ik er wel moeite mee gehad dat ik nergens goed in ben, maar tegenwoordig heb ik er vrede mee. Ook een niet-bijzonder mens kan bijzondere dingen doen. Ik zal misschien nooit mensen ontroeren met een boek dat ik heb geschreven of een symfonie die ik heb gecomponeerd, maar ik werk wel al jaren als bouwvakker. Hier rij ik rond in een graafmachine waarmee ik bouwputten graaf. Er zijn maar weinig mensen die weten hoe je zo'n ding bestuurd. Daarnaast weet ik alles van Takeuchi onderdelen. Ik adviseer mijn werkgever regelmatig bij de inkoop van rijwerkonderdelen, zodra deze vervangen dienen te worden. Ook als je nergens goed in bent, kun je door ervaring en ijver uiteindelijk best bijzondere vaardigheden ontwikkelen.