Therapie

0
28

Therapie kan zeer gunstig zijn bij het behandelen van verschillende aandoeningen, waaronder gegeneraliseerde angststoornis (GAD). Uw behandelingsopties zijn grotendeels gebaseerd op hoe ernstig de gegeneraliseerde angststoornis van invloed is op uw werking in uw dagelijks leven. De twee meest effectieve behandelingen voor gegeneraliseerde angststoornissen zijn medicijnen en psychotherapie. Je zou kunnen profiteren van een gecombineerde aanpak, vooral als je merkt dat medicatie niet zo goed werkt als je wilt.

Methoden

Er zijn talloze therapiemethoden die worden gebruikt om gegeneraliseerde angststoornissen te behandelen. Verlichtende therapie is het meest populair en is al vele jaren de standaardbehandelingsmethode. Verlichtende therapie omvat het langzaam blootstellen van de patiënt aan de triggers die symptomen van angst veroorzaken en vervolgens geleidelijk het aantal keren verminderen dat hij of zij wordt blootgesteld. Deze belichting wordt uitgevoerd in een gecontroleerde instelling en gecontroleerd door een professional. Cognitieve therapie omvat het helpen van de patiënt om zijn of haar negatieve gedachten te herkennen en ze te vervangen door realistisch positief denken. CBT wordt ook vaak gebruikt in combinatie met verlichtende therapie, maar de belangrijkste functie is om de patiënt haar coping-vaardigheden te ondersteunen en te verbeteren. Sommige andere methoden die worden gebruikt in cognitieve therapie zijn de training, ontspanningsopleiding en afleidingsopleiding. Bovendien zijn zelfhulpboeken en online bronnen beschikbaar om cognitieve therapie te ondersteunen. Psychologische therapie is een andere gemeenschappelijke benadering van het behandelen van deze kwestie van de geestelijke gezondheid. Het doel van psychologische therapie is om patiënten te helpen ontdekken wie ze zijn en hun negatieve emoties en gedachtepatronen te beheren. Gemeenschappelijke technieken die worden gebruikt in psychologische therapie omvatten cognitieve herstructurering, blootstelling aan de problemen, relationele verwerking en indirecte spraaktherapie. Cognitieve herstructurering helpt patiënten hun overtuigingen over zichzelf en anderen te veranderen en hen in staat te stellen zich meer bewust te worden van hoe ze hun negatieve patronen kunnen veranderen. Relationele verwerking is een techniek die individuen helpt omgaan met veranderingen in hun omgeving en interpersoonlijke relaties. Deze behandeling wordt gebruikt in combinatie met cognitieve gedragstherapie om degenen te behandelen die lijden aan algemene angststoornis of obsessief-compulsieve stoornis.

Medicijnen

Antidepressiva Medicijnen zijn vaak de eerste behandelingsoptie voor degenen die lijden aan milde tot matige gegeneraliseerde angststoornis. Dit gaat samen met therapie, dit kan ook online therapie zijn als de patiënt dit fijner vind. Deze medicijnen worden gebruikt om zowel de lichamelijke symptomen van angst aan te pakken, evenals de negatieve gedachten en gevoelens die ermee vergezellen. Sommige gemeenschappelijke antidepressiva die bij de behandeling worden gebruikt, zijn TOFRANIL (IMIPRAMINE), Celexa (Citalopramine), Prozac (preparanoïde), PAXIL (Paroxetine) en Zoloft (Propranolol).